ÖPPETTIDER

SOLHEMMET

Öppethållande

Ramtider

Vi håller öppet enligt lagstiftningen. Det innebär att vi vanliga skoldagar har öppet till 18.30, om behov finns.

Öppethållande under skolans lov och studiedagar.

Öppethållande under lov samt skolans studiedagar är från kl 06.30-18.30 om behov finns.

OBS! Vi vill ha in en anmälan till alla lov och studiedagar, så att vi kan planera verksamheten på bästa sätt utifrån era behov.

Se specifika datum på Solhemmets kalendarium, samt utskick inför varje lov och studiedag.


På sommaren har vi öppet fram till och med c:a 30 Juni,  därefter stängt för sommarlov.

Efter skolavsutningeni, samt under de  första veckorna före skolstart, är det lovverksamhet.

Dagen efter uppropet , i  augusti,  är Solhemmet öppet som vanligt för grupperna med ordinarie personal. Dock speciell invänjningsperiod för klass 1.


För öppetider mellan jul och nyår vänligen se kalendarium samt lovutskick.

Under våra stängda perioder kan självklart omsorg ordnas med individuella lösningar efter behov. Välkomna att höra av er om behov uppstår.


~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~