KONTAKT

SOLHEMMET

Solhemmets

Styrelse


Solhemmets styrelse har det juridiska och ekonomiska ansvaret för Solhemmet.

Tar även emot frågor, åsikter, synpunkter och/ eller klagomål från personal och föräldrar.

De som ingår i styrelsen detta läsår är; Camilla Gustafsson ordförande,

Kajsa Hansson och Paula Jakob.

Föräldrarepresentanter är

Liza Humla och Marie Winblad.


Peter Eidhagen är adjungerad medlem


Maila stiftelserådet: stiftelsensol@gmail.com

Chef på Solhemmet är Peter Eidhagen


Chefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och är samordnare mellan olika instanser.

Det går alltid bra att vända sig till Peter med frågor eller åsikter av olika slag. 


Tfn; 076-100 33 61


Mail:

chef.peter@solhemmet.se


Chef

Kontoret
Stiftelsen Solhemmet

Duvbovägen 94

Box 8152

16308 Spånga


Växel Solhemmet

08/ 517 815 82


info@solhemmet.se
Avdelningar
Telefon via växel  08/517 815 82

Mail:


Västan:

Camilla@solhemmet.se

Sunnan:

Paula@solhemmet.se

Östan::

Renee@solhemmet.se


Lilla Nyponet och LillaSol:

linn@solhemmet.se


Fritidsklubben: 

fritidsklubben@eks.se

info@solhemmet.se


~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~