västan

SOLHEMMET

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~

På Västan bedrivs fritidsverksamhet för klass 2.


Lokalerna för Västan är första rummet till höger på Solhemmet.


Pedagoger: Paula Jacob och Nathalie Amundin

Kontakt Västan

Telefon växel: 08/761 61 60


Mail: info@solhemmet.se

paula@solhemmet.se

Västan