Sunnan

SOLHEMMET

Sunnan

På Sunnan bedrivs fritidsverksamhet för klass 3.


Lokalerna för Sunnan är andra rummet till vänster på Solhemmet.


Renée samuelsson och Susan Papangelouplou.

Kontakt Sunnan

Telefon växel: 08/761 61 60  Anknytning 4


Mail:info@solhemmet.se

renee@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~