OM SOLHEMMET

SOLHEMMET

Om Solhemmet

Ett waldorfpedagogiskt fritidshem


Ellen key skolans fritidshem - Solhemmet bedriver eftermiddagsomsorg för F-6 . Vi har plats för 80 elever  i Solhemmets egna  lokaler,där går klass 1-3 på fritids. F-klassen är uppdelad på 2 avdelningar; Lilla Nyponet & Lilla Sol. Den verksamheten håller till i skolans  lokaler,och  där bedrivs förskoleklassens fritids samt Fritidsklubben.


Vi arbetar waldorfpedagogiskt, med den antroposofiska människosynen som utgångspunkt, samt med den gemensamma läroplanen för förskola, grundskola och fritids, LGR 11


Information om solhemmet läsåret 19/20


Se Solhemmets årsmål längst ner på varje sida.


KontaktEllen key skolans fritss -

Solhemmet

Duvbovägen 94

Box 8152

16308 Spånga


Telefonnummer:

08-517 815 82


info@solhemmet.se


Rektor

Christian Gullfelldt ansvarar för fritidshemmet.

kontakt@eks.seAktuellt


Nu har vi nytt telefonnummer till Solhemmet!

08-517 815 8221/8 Sista lovdagen på fritids

22/8 Terminsstart 

 

Se mailutskick samt agenda .

 

---------------------------------------------

 

 

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~