KONTAKT

SOLHEMMET

Solhemmets

Styrelse

 

Solhemmets styrelse har det juridiska och ekonomiska ansvaret för Solhemmet.

Tar även emot frågor, åsikter, synpunkter och/ eller klagomål från personal och föräldrar.

De som ingår i styrelsen detta läsår är; Camilla Gustafsson ordförande,

Kajsa Hansson och Paula Jakob.

Föräldrarepresentanter är

Liza Humla och Marie Winblad.

 

Peter Eidhagen är adjungerad medlem

 

Maila stiftelserådet: stiftelsensol@gmail.com

Chef på Solhemmet är Peter Eidhagen

 

Chefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och är samordnare mellan olika instanser.

Det går alltid bra att vända sig till Peter med frågor eller åsikter av olika slag.

 

Tfn; 08/761 61 60, 076-100 33 61

 

Mail:

chef.peter@solhemmet.se

 

Chef

Kontoret

 

 

 

Stiftelsen Solhemmet

Duvbovägen 94

Box 8152

16308 Spånga

 

Växel Solhemmet

08/ 761 61 60

Fax 08/ 760 61 66

 

info@solhemmet.se

 

 

 

Avdelningar

 

 

 

Telefon via växel 08/761 61 60

Mail

Västan:

paula@solhemmet.se

Sunnan:

renee@solhemmet.se

Östan::

camilla@solhemmet.se

 

Lilla Nyponet 073-980 61 60

Lilla Sol 070-799 61 60

Mail:

kajsa@solhemmet.se

 

Fritidsklubben: Vera och Elin

076 101 15 76

Mail:

vera@solhemmet.se

 

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~