KONTAKT

SOLHEMMET

Solhemmets

Styrelse

 

Solhemmets styrelse har det juridiska och ekonomiska ansvaret för Solhemmet.

Tar även emot frågor, åsikter, synpunkter och/ eller klagomål från personal och föräldrar.

De som ingår i styrelsen detta läsår är ; Camilla Gustafsson ordförande,Kajsa Hansson och Heléne Kjellgren som adjungerad.

Föräldrarepresentanter är Victoria Schelander, samt Liza Humla ). Kassör Ingegert Treutiger.

 

Maila stiftelserådet: Stiftelsensol@gmail.com

Föreståndare

Solhemmet har från och med läsåret 2012/13 en föreståndare, som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Denna person fungerar även som samordnare mellan olika instanser, och det går alltid bra att vända sig till denna person med frågor eller åsikter av olika slag. Kajsa Hansson är tillförodnad föreståndare sedan november.

 

Tfn tider 10-18.00 08/761 61 60

Maila Kajsa:

Stiftelsen-Solhemmet@hotmail.com

Kontoret

 

 

 

Stiftelsen Solhemmet

Duvbovägen 94

Box 8152

16308 Spånga

 

Växel Solhemmet 08/ 761 61 60

Fax 08/ 760 61 66

 

Stiftelsen-solhemmet@hotmail.com

 

 

 

Avdelningar

 

 

 

Telefon via växel 08/761 61 60

 

Lilla Nyponet 073-980 61 60

Lilla Sol 070-799 61 60

 

Mail:

Stiftelsen-solhemmet@hotmail.com

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~