västan

SOLHEMMET

Västan

På Västan bedrivs fritidsverksamhet för klass 2.

 

Lokalerna för Västan är första rummet till höger på Solhemmet.

 

Pedagoger: Renée samuelsson och Susan Papangelouplou.

Kontakt Västan

Telefon växel: 08/761 61 60

 

Mail: stiftelsen-solhemmet@hotmail.com

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~