västan

SOLHEMMET


Västan


På Västan bedrivs fritidsverksamhet för klass 2.Lokalerna för Västan är första rummet till höger på Solhemmet.


Pedagoger: Renée samuelsson och Susan Papangelouplou.

Kontakt Västan


Telefon växel: 08/761 61 60


Mail: info@solhemmet.se

renee@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~