Sunnan

SOLHEMMET

Sunnan

På Sunnan bedrivs fritidsverksamhet för klass 3.

 

Lokalerna för Sunnan är andra rummet till vänster på Solhemmet.

 

Pedagoger: Camilla Gustafson och Berrin Akin

Kontakt Sunnan

Telefon växel: 08/761 61 60 Anknytning 4

 

Mail:info@solhemmet.se

camilla@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~