Sunnan

SOLHEMMET

Sunnan

På Sunnan bedrivs fritidsverksamhet för klass 3.

 

Lokalerna för Sunnan är andra rummet till vänster på Solhemmet.

 

Pedagoger: Paula Jacob och Jasmine Holmberg

Kontakt Sunnan

Telefon växel: 08/761 61 60

 

Mail:stiftelsen-solhemmet@hotmail.com

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~