Sunnan

SOLHEMMET


Sunnan


På Sunnan bedrivs fritidsverksamhet för klass 3.Lokalerna för Sunnan är andra rummet till vänster på Solhemmet.


Pedagoger: Camilla Gustafson och Berrin Akin

Kontakt Sunnan


Telefon växel: 08/761 61 60  Anknytning 4


Mail:info@solhemmet.se

camilla@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~