Östan

SOLHEMMET

Östan

På Östan bedrivs fritidsverksamhet för klass 1.


Lokalerna för Östan är första rummet till vänster på Solhemmet. Pedagoger: Camilla Gustafson och Berrin Akin

Kontakt Östan

Telefon växel: 08/761 61 60


Mail: info@solhemmet.se

camilla@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~