Östan

SOLHEMMET


Östan


På Östan bedrivs fritidsverksamhet för klass 1.Lokalerna för Östan är första rummet till vänster på Solhemmet. 


Pedagoger: Paula Jacob och Nathalie Amundin

Kontakt Östan


Telefon växel: 08/761 61 60


Mail: info@solhemmet.se

paula@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~