Östan

SOLHEMMET

Östan

På Östan bedrivs fritidsverksamhet för klass 1.

 

Lokalerna för Östan är första rummet till vänster på Solhemmet.

 

Pedagoger: Paula Jacob och Nathalie Amundin

Kontakt Östan

Telefon växel: 08/761 61 60

 

Mail: info@solhemmet.se

paula@solhemmet.se

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~