Lilla Solhemmet

SOLHEMMET


Lilla Nyponet & Lilla Sol


På Lilla Nyponet och Lilla Sol bedrivs fritidsverksamhet för förskoleklassen.


Lokalerna för förskoleklassen är i Ellen Keyskolan på entréplan.


Pedagoger: Kajsa Hansson, Jonas Hansson och Mirja Bjuhr Modén

Kontakt Lilla Solhemmet


Telefon växel: 08/761 61 60

Mobil Lilla Nyponet: 073- 980 61 60

Mobil Lilla Sol 070-799 61 60


Mail: info@solhemmet.se

kajsa@solhemmet.se~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~