OM SOLHEMMET

SOLHEMMET

Om Solhemmet

Ett waldorfpedagogiskt fritidshem


Stiftelsen Solhemmet är en från skolan helt  fristående stiftelse, som bedriver eftermiddagsomsorg för F-6 . Vi har plats för 80 elever  i Solhemmets egna  lokaler,där går klass 1-3 på fritids. F-klassen är uppdelad på 2 avdelningar; Lilla Nyponet & Lilla Sol. Den verksamheten håller till i skolans  lokaler,och  där bedrivs förskoleklassens fritids samt Fritidsklubben.


Vi arbetar waldorfpedagogiskt, med den antroposofiska människosynen som utgångspunkt, samt med den gemensamma läroplanen för förskola, grundskola och fritids, LGR 11


Information om solhemmet läsåret 19/20


Se Solhemmets årsmål längst ner på varje sida.


Kontakt
Stiftelsen Solhemmet

Duvbovägen 94

Box 8152

16308 Spånga


Telefonnummer:

08-517 815 82


info@solhemmet.se


Chef för Solhemmet är Peter Eidhagen.

076 100 33 61

chef.peter@solhemmet.seAktuellt


Nu har vi nytt telefonnummer till Solhemmet!

08-517 815 8221/8 Sista lovdagen på fritids

22/8 Terminsstart 

 

Se mailutskick samt agenda .

 

---------------------------------------------

 

 

~Elevinflytande~Ekologisk hållbarhet~Den fria leken~

~Det goda mötet~ Årstider och rytmer~Utevistelse och rörelse~